NAVŠTIVTE NÁS NA FACEBOOKU

email: lsvcelka@gmail.com
POZOR. PROVÁDĚLI JSME ÚPRAVY NA WEBU. PRO PLNÉ ZOBRAZENÍ VŠEHO JE NUTNÉ U NĚKTERÝCH INTERNETOVÝCH PROHLÍŽEČŮ (NAPŘ. GOOGLE CHROME) VYMAZÁNÍ SOUBORŮ COOKIES A OBRÁZKY A DATA V MEZIMAPĚTI. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. :-)

Lesní škola Včelka, z.s. vznikla jako iniciativa rodičů, vyznávajících respektující přístup k dětem a zdravý životní styl. Provozujeme mikrojesle a lesní mateřskou školu se zázemím v obci Valašské Meziříčí

- většina programu probíhá „venku za každého počasí“
- pedagogická koncepce čerpá z alternativních systémů vzdělávání (př. waldorfská, intuitivní pedagogika)
- úžasní a nadšení pedagogové s lidským přístupem k dětem i rodičům
K tomu podporujeme a rozvíjíme naši komunitu pořádáním hudebních a divadelních představení, přednášek souvísející s osobním a udržitelným rozvojem, rukodělných seminářů, atd.

Do mikrojeslí přijímáme děti od 6 měsíců do 4 let a v klubu máme děti od 3 let.


V lese, v parku, na zahradě
Vše kolem nás je jedno velké hřiště k hraní i učení. Společně s dětmi zapojme všechny smysly. Jak voní květina, jak zní datel, jak chutná šťovík, jak píchá jehličí, jak vypadá nora... Stavějme si domečky z mechu, klacíků a kůry, zpívejme a tancujme v sukních z listí. Použijme klacík místo tužky, šišku místo balónku, pařez místo terče či sedátka, kamínky jako počítadlo nebo hudební nástroj. Nezavírejme děti mezi zdi, dejme jim volnost. Nechme je se vyjádřit v přirozeném prostředí. Rozvíjejme v nich zdravý vztah k přírodě, sobě samým i sobě navzájem.