NAVŠTIVTE NÁS NA FACEBOOKU

email: lsvcelka@gmail.com
CO JSOU TO MIKROJESLE?


Jedná se o podporované zařízení péče o děti od 6 měsíců do 4 let včetně v rámci projektu Pilotní péče o nejmenší děti v mikrojeslích. V jednom časovém okamžiku může být v mikrojeslích pečováno nejvýše o 4 děti (z toho max. polovina mohou byt vlastní děti vychovatelky), přičemž počet zapsaných dětí, které mohou mikrojesle v průběhu měsíce navštěvovat, může být samozřejmě větší. Péče o děti bude poskytována na základě smlouvy s rodiči, kteří splňují podmínku cílové skupiny. Rodiče mohou být součástí cílové skupiny pouze tehdy, splní-li oba jedno z následujících kritérií.:

Jsou zaměstnaní nebo OSVČ
Jsou vedeni v registru úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání a aktivně si hledají zaměstnání
Jsou zapojeni v procesu vzdělávání (studium v prezenční nebo kombinované formě) či rekvalifikace


KAPACITA MIKROJESLÍ

(stravné 150,- Kč / den, provozní doba 8:00 - 16:00 hod.)

V mikrojeslích mohou být současně maximálně 4 děti
Děti mohou zařízení navštěvovat denně (pondělí – pátek) nebo každý týden podle pravidelně se opakujícího harmonogramu (např. každé pondělí a středu)


PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

Přihlašování zájemců bude probíhat elektronicky odesláním těchto dokumentů. Ke stažení ZDE


Žádost o umístění dítěte do mikrojeslí. Ke stažení ZDE


Potvrzení lékaře. Ke stažení ZDE


Při počtu žádostí větším než je maximální kapacita mikrojeslí, bude sestaveno pořadí dětí podle kritérií uvedených ZDE


Potvrzení o prokazatelné vazbě na trh práce: zaměstnaní, nezaměstnaní, studenti ZDE, OSVČ ZDE