NAVŠTIVTE NÁS NA FACEBOOKU

email: lsvcelka@gmail.com
Mgr. Jana Volfová – hlavní pedagog

Vystudovala Pedagogickou fakultu Ostravské Univerzity obor Učitelství 1. stupně. Patnáct let strávila na mateřské dovolené. Působila jako animátorka v Azylovém domě pro matky s dětmi, učitelka angličtiny na Středním odborném učilišti a učitelka všeho možného na Základní škole Salvátor. Absolvovala ZdrSem (týdenní intenzivní zážitkový kurz první pomoci), kurz Respektovat a být respektován, kurzy Dramatické výchovy, jazykový kurz a stáž ve Scarborough, UK a k tomu všemu je ještě lyžařskou instruktorkou.

Odmalička má hluboký vztah k přírodě, léta jezdila na letní tábory, zpočátku jako účastník, později jako oddílová vedoucí. Je jí blízký dětský pohled na svět, jisté „božství“ v dítěti, o které je třeba citlivě pečovat a rozvíjet jej.


Jan Kolář (naše dobrá duše - stavitel, opravář a údržbář :)

Je studentem třetího ročníku oboru rekreologie na pedagogické fakultě Ostravské Univerzity. Při studiu vysoké školy pracuje v lesní mateřské školce zejména kvůli lásce k dětem a přírodě a také kladnému vztahu k alternativní pedagogice a výchově k samostatnosti, takzvané nevýchově.

Co se týče zkušeností, mohl si již v rámci studia vyzkoušet organizaci dětského dne v Bohušově, práci vychovatele na škole v přírodě v hotelu Srdce Beskyd v Čeladné, pořádání teambuildingových programů či tvorbě nízkých lanových překážek a pomoci s organizací na adaptačním kurzu pro první stupeň.

Mezi jeho koníčky patří cestování zejména stopem, s čímž je spojena obliba pří objevování nepoznaného, stavění se překážkám a poznávání nových lidí, kultur, jazyků, zvyků. Dále miluje veškerý sport a outdoorové aktivity. Neopovrhne ani knihou převážně s duchovní, alternativní a naučnou tématikou.


Zuzana Mrlinová – průvodce lesní školky

Absolventka kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Tři roky strávila na mateřské dovolené a v té době se začala vice zajímat o alternativní výchovu a jógu. Má zkušenosti s hlídáním dětí. Do lesní školky ji přivedl zájem o alternativní pedagogiku, chuť pracovat ve svobodné prostředí a láska k dětem. Ráda tráví čas v přírodě, miluje zvířata, čtení knih a láká ji cestování. Jednou by ráda absolvovala poutní cestu do španělského Santiaga :)


Veronika Vaculínová – chůva v jesličkách

Velká úcta a tím i vztah k přírodě, zájem o permakulturu, rodový statek a obdobné. Po nějaký čas výroba přírodní kosmetiky a mýdel, web tehdy takto https://veroniquenature.webnode.cz/, může vypovědět o mně své a mnohé. :)
V minulosti absolvovaný kurz pracovníka v sociálních službách se zájmem v laskavé péči o seniory. Mezitím několik let protančených v intuitivní tanci, intu kreslení a obdobné však navedlo k masážím. Pár let tedy působící masážemi včetně obsluhy wellness, kde byl zřen smysl v účelu relaxace hostů a laskavé péči o tělo a duši. Co do zkušeností s dětmi, působení s radostí několikrát při výpomoci v lesním klubu Oříšek, kolem 1ho měsíce v lesní školce Rožnov p. R. a cca 6 šťasných měsíců v lesní školce Nový Jičín – „Na Svinci“.
V dětech - zřený hluboký smysl, v tom potenciálu předávaného vzájemně/ho obohacující/ho růstu. Asi 11let uplynulých od doby, kdy mě oslovila myšlenka vedení/vzdělávání dětí jinak než klasicky. Tento zájem mě navedl k mnoha směrům, lidem… kromě knížek Respektovat a být respektován přes Rudofla Šteinera apod. Od lesních školek, přes montessori a waldorf až k intuitivní pedag. a zde k absolvování kurz intu pedagogiky Petra Živého – resp. „ochutnávce“. Ale také především to vše k uvědomění a touze k věčnému seberozvoji, kde vnímám, že je to podstatou k tomuto a celkově ve vzájemném spolubytí. Mnoho zážitkových seminářů za mnou o posvátné geometrii – Umění žít v srdci – Drunovalo Melchizedek, proto také bio textil s kvetěm života na webu. Kurz tvořivá práce s rytmem u manželů Plecháčkových.
Souzním a smyls vidím, též usiluji za sebe být „SÁMa SEBOU“ :
„Pär Ahlbom (intuitivní pedagogika) a jeho kolegové ve škole Solvik se snaží dosáhnout toho, aby se dítě stalo vnitřně svobodným člověkem, kterého není možné zmanipulovat, který si samostatně utváří svůj vlastní život. Který ví, co chce a neplete si to s tím, co od něho chce jeho okolí nebo společnost. Na to, aby to děti dokázali, musí mít kolem sebe dospělé, kteří jsou sami takoví. Proto hlavním požadavkem, kladeným na učitele v Solviku, je být sám sebou. A stále znovu o to usilovat. Od takového učitele děti nasávají všechno to, co má ve své duši rád. Děti se totiž učí nejen ze slov, ale daleko více z činů a vnitřních postojů učitele.